lịch bàn AH 86 thế giới xanh

Lịch Để Bàn Thế Giới Xanh

42,000 20,000

Loại : Lịch 14 tờ – 28 Mặt
Chủ đề:
Lịch để bàn Thế Giới Xanh

Kích thước: 24x16cm
Giấy C.230 gsm
Giấy C.Matt 70 gsm phần 52 tuần

Bảng giá lịch để bàn 

Hỗ trợ mua hàng :
Hotline: (028) 3815 9987
(bán hàng cả thứ 7 và chủ nhật)