Năm 2020 là năm của những chú Tí nên lịch để bàn chữ A được thiết kế dựa trên nền chuột vàng – Thành công, thịnh vượng… Hiện tại chúng tôi in lịch để bàn với 120 mẫu lịch của năm mới.

Đặt hàng lịch để bàn 2020


✉ Email: lichtanphuongnam@gmail.com
● Chát Zalo: 0938598987
● Chat skype: congtyinlichtet

Xem mẫu lịch để bàn 2020

Lịch để bàn chữ A

-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%

Lịch để bàn 2020

Lịch để bàn Du lịch JKV27

35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%
35,000 18,000
-49%

Lịch để bàn 2020

Lịch để bàn Khám phá JKV30

35,000 18,000
-49%

Lịch để bàn 2020

Lịch để bàn Khoe Sắc JKV32

35,000 18,000
-49%
35,000 18,000

Mẫu bìa lịchBảng giá lịch tếtLịch 52 tuần


✉ Email: lichtanphuongnam@gmail.com ● Chát Zalo: 0938598987 ● Chat skype: congtyinlichtet